Logo_mobile
Hjem

Om LMT

LandbruksMeterologisk Tjeneste (LMT)

LMT er et prosjekt i regi av Bioforsk, og har som hovedoppgave å skaffe meteorologiske data for varslingstjenester og forskning fra de viktigste jord- og hagebruksdistrikt i landet. De første målestasjonene i LMT-nettverket ble etablert i 1987 ved flere av Statens Forskningsstasjoner i Landbruk, som i dag inngår som enheter i Bioforsk. I dag formidler LMT data fra totalt 81 målestasjoner, hvor 65 eies av Bioforsk. Stasjonsnettverket består av 53 stasjoner i helårs drift, mens de resterende er operative i vekstsesongen (april-oktober). Drift av LMT finansieres av midler til kunnskapsutvikling, -formidling og beredskap fra Landbruks- og matdepartementet.

Detaljerte klimadata formidles uten vederlag til en rekke brukere innen landbruk, forskning, samferdsel og kraftproduksjon. Dataene er et viktig fundament i flere tjenester som tilbys fra Bioforsk, bl.a. VIPS, grovfôrmodellen, nitrogenprognoser, vanningsinformasjon og JOVA-programmet. Meteorologisk Institutt (MET) er en viktig samarbeidspartner og data fra 52 stasjoner i helårs drift presenteres på yr.no (Været som var).

Tjenester

Hjem

Værdata